daisy-madelief-home

Emotional Freedom Technique

Emotional Freedom Technique

Emotionele Vrijheids Techniek, beter bekend als EFT (Emotional Freedom Technique), is een zeer effectieve methode om beperkende emoties te neutraliseren. Met EFT richt je je bewust op een emotie, met behulp van een zin (affirmatie), terwijl je tegelijkertijd met je vingertoppen op de acupresuurpunten van meerdere lichaams meridianen (energiebanen) klopt.

De originele informatie over EFT is te vinden op: emofree.com , de website van Gary Craig (de grondlegger van deze techniek).

Om te begrijpen hoe EFT werkt zijn de volgende punten van belang:

Emoties zijn gevoelens in het lichaam die aan een idee of gedachte gekoppeld zijn. Op deze manier kan een gedachte een hiermee geassocieerd gevoel in het lichaam opwekken en andersom kan een gevoel in het lichaam een hiermee geassocieerde gedachte activeren. Emoties zijn verstoringen (blokkades) in het lichaamsenergiesysteem, waardoor de lichaamsenergie niet meer vrij kan stromen. Zo kan je letterlijk een blokkade voelen (bijvoorbeeld in keel of op de borst) door een geactiveerde, nog niet verwerkte emotie, zoals angst of verdriet.

Emoties worden gevormd en opgeslagen in ons lichaam en bestuurd door het emotionele brein, dit is het limbische systeem, ook wel onze “oer-hersenen”genoemd, die bovenop de hersenstam zitten. Dit limbische systeem regelt heel veel autonome lichaamsfuncties, zoals slapen, waken, bloedsuikerspiegel, stressniveau, (vecht- vluchtreacties) etc. Wanneer je bijvoorbeeld een fobie hebt voor spinnen, zul je bij het zien van een klein spinnetje al een duidelijke lichamelijke reactie kunnen krijgen. Bewust weet je wel dat het je helemaal geen kwaad kan doen, maar voor je dit kunt bedenken en jezelf gerust kunt stellen is de lichamelijke stress-reactie al bezig. Je hart gaat sneller kloppen, handen gaan zweten, je wordt bleek in je gezicht (door vernauwing van aderen die het bloed naar het hart stuwen) en spieren spannen zich aan.

Wanneer je last hebt van een ongewenste, beperkende emotie, kun je wel bewust je gevoelens proberen te sturen, maar meestal mondt dat uit in een innerlijke strijd. Je emotionele brein, waar ook belangrijk deel van je onderbewuste zetelt, is namelijk veel sneller in reactie op de indrukken van buitenaf dan je bewuste, rationele brein. Bewust wil je niet zo schrikken van iets waarvan je weet dat het niet zo bedreigend is, maar onbewust zit er een “ingebakken” reactiepatroon , waardoor het in het lichaam voelt alsof het wel een bedreiging is. De strijd tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn dat hierop volgt, wordt ook wel “psychologische omdraaiing”genoemd (psychological reversal) die veel energie kost en je het gevoel van zelfwaardering onderuit kan halen.

De reden dat veel verbaal gerichte therapieën slechts een beperkt effect hebben en vaak veel tijd in beslag nemen, is omdat ze via het bewuste denkvermogen de emotie willen veranderen (denk anders en je gaat je anders voelen). Dit kan dus hetzelfde effect hebben als olie op het vuur gooien wat je eigenlijk wilt blussen…

Voor het toepassen van EFT worden in het kort de volgende stappen gezet:

  • De intensiteit van de negatieve emotie wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 10, waarbij 0 het laagst en 10 het hoogst mogelijk is; dit is een subjectieve score (een SUD-score).
  • De onbewuste weerstand tegen genezing en het onbewust vasthouden van de problematiek wordt doorbroken door het uitspreken van de affirmatietekst “ik accepteer mezelf volledig ondanks [het probleem]” terwijl geklopt wordt op het “karate punt”.
  • Een serie acupressuurpunten wordt behandeld (beklopt) onder het uitspreken van herinnerings woorden, zoals: “mijn hoofdpijn”, “mijn angst”, “mijn verdriet”, etc.
  • Dan volgt er een nameting (weer SUD score)

Bij Bénice wordt u professioneel begeleid met de EFT methode, waarin alle aspecten van de emotie belicht en aangepakt worden. Tijdens de sessies leert u de EFT techniek zelfstandig toe te passen, zodat u deze thuis ook kunt doen (u krijgt dan ook vaak “huiswerk” mee). Afhankelijk van de ernst en de aard van de klachten kunt u na één of meerdere sessies al een groot verschil merken en gevoelens van opluchting ervaren.

Wanneer pas je EFT toe?

EFT werkt zeer goed bij:
  • allerlei klachten met oorzaak onverwerkte emoties
  • van pijnlijke herinneringen tot traumatische ervaringen
  • Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS), zoals bij ongevallen en misbruik
  • Angsten en fobieën (claustrofobie, smetvrees, hoogtevrees, faalangst,etc.)
  • Verslavingen (rookverslaving, anorexia en boulimie, alcohol, tics etc.)
  • De onderliggende oorzaken van een depressie kunnen behandeld worden
Lichamelijke en psychosomatische klachten:

EFT kan verrassende resultaten geven om de emotionele oorzaak van lichamelijke en psychosomatische klachten op te sporen, te benoemen en met EFT te behandelen. Dit betekend dat EFT een positief effect kan hebben bij fysieke klachten als rugpijn, hoofdpijn, migraine, fybromyalgie, allergieën etc.

Hoe lang duurt een behandeling met EFT?

De therapie is erop gericht om je de EFT techniek zelf te leren, zodat je deze in het dagelijks leven zelf kunt toepassen. Meestal is het nodig om, afhankelijk van de problematiek, 2 tot 8 á 10 sessies onder begeleiding te doen. Deze sessies duren ca 1 tot 1,5 uur en helpen je om de onbewuste, beperkende denk-en gedragspatronen bewust te maken. Ook kan de EFT methode ingezet worden en deel uitmaken van een behandeling met Bloesemremedies. Voor meer info over Bloesemtherapie klik hier.

EFT voor kinderen

EFT is een prachtige techniek voor kinderen. (leeftijd tussen 0 en18 jaar). Het is veilig makkelijk en het werkt snel. Het is een hele mooie techniek voor ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s voor juffen en meesters om bij kinderen toe te passen. De basis is eenvoudig aan te leren voor de “kleine” acute voorvallen bijvoorbeeld: gepest worden, vallen, leerproblemen, angsten, ziektes, dood enz. Ook hebben we allemaal in ons, het innerlijk kind dat op jonge leeftijd trauma’s (klein en groot) heeft opgelopen. Ook dat kind kan zeer effectief met deze methode behandeld worden.

Hoe mooi zou het zijn als we deze zaken achter ons zouden kunnen laten en emotioneel in vrijheid verder kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.

Zou je het bij je eigen kind willen toepassen dan zou je een consult kunnen boeken met je kind. Dan leer je niet alleen de basis van het EFT, maar kan je ook meekijken hoe het gaat en leer je de kleine kneepjes.

Vergoeding van EFT

Bénice / Be -Nice is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Veel verzekeraars vergoeden de Natuurgeneeskundige consulten vanuit een aanvullend pakket.