daisy-madelief-home

Bloesemtherapie

Bloesem remedies uit Nederland en de rest van de wereld

Flower Essences ofwel bloesem remedies worden gemaakt van bloesems, planten, struiken en zelfs bomen. Bloesemremedies kenmerken zich door de emotionele negatieve gemoedstoestanden bij mensen en dieren te veranderen in positieve kenmerken. Bloesemremedies zijn uitermate geschikt voor zowel mens en dier en zijn eenvoudig inzetbaar. Dit betekent trouwens niet dat emoties en de menselijke psyche eenvoudig zijn! Bloesemremedies zijn trillingen afkomstig van de bloesems en bieden hierdoor de perfecte ondersteuning op de weg naar emotioneel herstel. Hier in de praktijk werk ik met de volgende Bloesemremedies: Star-remedies, Bach-remedies, Bush-remedies, Californische-remedies en de Indigo-essences.

Bloesemremedies bieden de perfecte ondersteuning bij onze dagelijkse emotionele dis-balansen zoals angst, paniek, stress en andere negatieve gemoedstoestanden. Bloesemremedies zijn in staat om deze emotionele ballast laagje voor laagje af te pellen. U kunt op eigen initiatief een remedie nemen of een combinatie, maar als het een wat complexere disbalans is, wordt aangeraden om naar een ervaren therapeut te gaan. We hebben immers allemaal een blinde vlek als het over onszelf gaat.

De remedies zijn eenvoudig online te bestellen via de site van Star Remedies

Methodiek volgens Dietmar Krämer

Dietmar Krämer is heilpraktiker en hij ontwikkelde een geheel nieuwe therapie met de Bach-bloesems. Hij wist een methode te ontwikkelen waarin laagje voor laagje aan het probleem wordt gewerkt. De methodiek heeft een aantal principes:

    • Er wordt rekening gehouden met de onderlinge relaties tussen de bloesems.
    • Er kan worden ingedeeld welke bloesem er bij een oppervlakkig probleem opspeelt en welke bij een dieper liggend probleem.
    • Er ontstaat op deze manier een overzicht, dit is van belang voor de therapie die kan worden ingezet.

Het zal dan duidelijk kunnen worden welke verborgen negatieve gemoedstoestanden (uit balans geraakte gemoedstoestanden) hebben geleid tot de symptomen waarmee de cliënt komt. De cliënt kan dan de therapie desgewenst voortzetten om aan deze gemoedstoestand te werken.

Er wordt een huiddiagnose gedaan volgens de huidzone indeling. Bij iedere Bach bloesem horen specifieke huidzones. Bij verstoringen van de gemoedstoestanden treden er vaak plaatselijk veranderingen op. Je kunt denken aan gevoeligheidsstoornissen of pijnklachten.

Bloesems toepasbaar op de huid.

Door een verdunde vorm van de bloesem op de juiste huidzone te gebruiken kan de werking van de bloesem versterken.

Objectieve diagnose mogelijkheden:

Het is gebleken dat er een relatie is tussen de Bach bloesem sporen (een aantal bij elkaar ingedeelde bloesems) en de meridianen die bekend zijn uit acupunctuur. Het verloop van een meridiaan kan ons helpen bij het vinden van de juiste bloesem. Verder kan ook de meridianenklok een aanwijzing zijn voor de juiste keuze van een bloesem.

Het mag duidelijk zijn dat een therapie volgens de methodiek van Dietmar Krämer wordt gegeven door een therapeut die een opleiding heeft gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut. In Nederland is de CINT hier een voorbeeld van.

Hoe gaat een Consult met bloesemremedies?

Als je een afspraak maakt voor een bloesemremedie consult dan krijg je een vragenformulier thuis gestuurd. Eén of 2 dagen voor het consult stuur of breng je het antwoordenformulier weer terug naar de praktijk en de antwoorden worden verwerkt in een schema, waaruit de therapeut al veel kan afleiden wat er gaande is. Daarna worden tijdens het consult vragen gesteld om dingen helder te krijgen over wat er precies in het lichaam aan emoties afspeelt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische klachten. In eerste instantie wordt gewerkt aan de oppervlakkige kant van de klacht en wordt daarna “laagje voor laagje afgepeld” in het tempo dat de persoon aan kan, om uiteindelijk bij de diepere oorzaak terecht te komen. We maken in ons dagelijks leven veel mee, waar we op dat moment niet altijd raad mee weten. Herhaaldelijke teleurstellingen, trauma’s, angsten, paniek, ziekte, mislukkingen, je niet begrepen voelen. We zijn ons meestal niet bewust dat dit vaak zijn sporen na laat. Hieruit kunnen psychische- of lichamelijke klachten ontstaan. Waar nodig wordt er gecoached om handvatten te bieden om met bepaalde situaties om te gaan.

Aan het eind van het consult krijg je een flesje mee naar huis, waarin een combinatie van bloesemremedies zit, die de gevonden emoties weer in balans gaat brengen.De tincturen worden met behulp van druppels ingenomen. Indien van toepassing, worden ze ook verwerkt in zalf of olie om probleemgebieden in en op het lichaam te behandelen.

Hoe worden bloesemremedies gemaakt?

Het maken van bloesemremedies kent vaak een lange aanlooptijd voordat de maker overgaat tot het maken hiervan. Het vergt veel inspanning en intentie richting de bloesems om de kwaliteit hiervan over te brengen in de aanwezige schaal met bronwater. Het delen van informatie van planten en bloesems kan vaak lang duren, maar ook vaak kort. Dit heeft te maken met de band die de maker heeft met de plant en ook in hoe verre zijn eigen stuk daarin is ontwikkeld.

Edward Bach, de grondlegger van de Bach bloesemtherapie, nam een schaal gevuld met bronwater en zorgde dat het gehele oppervlakte van de schaal gevuld werd met bloesems. Vervolgens worden de schaal met de bloesems in de volle zon gezet en na een bepaalde tijd werd de schaal uit de zon gehaald en de bloesems verwijderd. Hierna werd dezelfde hoeveelheid cognac toegevoegd; als voorbeeld; 1 liter bronwater gemengd met 1 liter cognac. Dit is dan de moedertinctuur. De andere methode is het koken van de planten, vooral in de wintermaanden, indien de zonnesterkte minimaal is. De zonnemethode is een krachtigere methode omdat planten niet hun volste eigenschappen (trillingen) aan het water kunnen overbrengen als zij gekookt worden. Tegenwoordig worden ook in de winter maanden bloesems gemaakt middels de zonnemethode omdat de planten die in deze maanden groeien voldoende hebben aan de zonnesterkte tijdens deze maanden.

Uit de moedertinctuur worden de stockbottels / stockflesjes gemaakt. Deze zijn geschikt voor het verder verdunnen tot gebruikersflesjes. Van de moedertinctuur worden enkele druppels toegevoegd aan een 10 ml. flesje waarna deze aangevuld wordt met alcohol en water. Dit is het uiteindelijke stockflesje.

Het is belangrijk om te weten dat de omschrijving zoals deze hierboven staat een zeer beknopte versie is van het prepareren van bloesem remedies. Het toepassen van bloesems in water wordt als sinds de oudheid, een bekend voorbeeld is Cleopatra, gebruikt en toegepast. Niet vanwege de geur of etherische olie die bloesems en planten bevatten maar door de unieke eigenschappen en kwaliteiten die bloesems overbrengen aan water.